ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈИ

ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
Дневни извештај за 11. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 14. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 15. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 16. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 17. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 18. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 21. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 22. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 23. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 24. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 25. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 28. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 29. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 30. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 31. децембар 2020. године – ПРЕУЗМИ

ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ
Дневни извештај за 4. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 5. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 6. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 8. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 11. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 12. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 13. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 14. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 15. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 18. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 19. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 20. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ
Дневни извештај за 21. јануар 2021. године – ПРЕУЗМИ