Design a site like this with WordPress.com
Започни

КОНТАКТ

Кнеза Милоша 4
11420 Смедеревска Паланка
ПИБ 101384959 Матични број 17273019
www.dzsmedpalanka.rs

findomzdra@verat.net

ПИТАЈТЕ ДИРЕКТОРА
mmatejic@dzsmedpalanka.rs

(026) 321-933Телефон
(026) 310-864Директор
(026) 318-135Факс
(026) 319-933Одсек за правне и опште послове
(026) 310-344Дечји диспанзер
(026) 310-864УЗ кабинет и дерматолог
(026) 321-933Епидемиолошка служба и социјална медицина
(026) 310-115Диспанзер за жене
(026) 317-650Књиговодство и финансије
(026) 317-209Општа медицинска пракса
(026) 317-459Амбуланта Колонија Димитрија Туцовића бб
(026) 318-036Стоматолошка служба
(026) 319-859Школски диспанзер
(026) 319-094Хитна медицинска помоћ
(026) 310-865Биохемијска лабораторија
(026) 4100-245Кућно лечење
(026) 317-642Медицина рада
(026) 317-642ОРЛ амбуланта
(026) 311-153Патронажа
(026)312-615А.Т.Д.
(026) 310-114Одсек за економско рачуноводствене послове
(026) 318-036Зубно
(026) 311-922Х.Е.С. Синдикат

%d bloggers like this: