Дизајнирајте овакво веб-место уз помоћ WordPress.com
Започни

ОБАВЕЗЕ ПАЦИЈЕНАТА

Обавезе пацијената

(Закон о правима пацијената)

Дужности пацијената

Одговорност пацијента за лично здравље:

  • Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
  • У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
  • Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника

Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга:

  • Пацијент је дужан да поштује права других пацијената

Одговорност пацијента према другим здравственим радницима, односно здравственим сарадницима:

  • Пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем
  • Забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравсвене заштите
  • Пацијент је дужан да информише здравствену установу о промени адресе или телефонског броја

Ако се пацијент не придржава својих дужности, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите.
У тим случајевима здравствена установа је дужна да обезбеди даље пружање одговарајуће здравствене заштите.

ПОШТОВАНИ ПАЦИЈЕНТИ,

Наш заједнички циљ је унапређење и очување Вашег здравља.

Молимо Вас да нам помогнете у остварењу тог циља.

Ево неколико смерница ради боље комуникације са нама.

Молимо Вас:

Будите спремни да прихватите промене стилова живота.

Отворено и искрено разговарајте са здравственим радницима.

Заједно радите на решавању проблема.

Постављајте јасна питања.

Дајте нам искрене одговоре.

Водите рачуна о свом достојанству и достојанству саговорника.

Примерено изнесите своје критике.

Постигните конкретан договор о међусобним односима.

Држите се договора.

%d bloggers like this: