Design a site like this with WordPress.com
Започни

ПРИТУЖБЕ ПАЦИЈЕНАТА

Поштовани пацијенти, обавештавамо вас да Дому здравља Смедеревска Паланка можете упутити притужбу уколико сматрате да вам је поступањем, односно непоступањем, здравственог радника, здравственог сарадника или другог запосленог, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, прописаног Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању и Законом о правима пацијената.

ПОДНОСИЛАЦ ПРИТУЖБЕ

Притужбу може поднети пацијент, законски заступник малолетног пацијента или старатељ пацијента.

Уколико је пацијент у таквом здравственом стању да није у могућности да сам поднесе притужбу, уместо њега притужбу може поднети члан уже породице или старатељ.

ПРЕДМЕТ ПРИТУЖБЕ

Притужба се може односити на:

1) квалитет здравствених услуга (дијагностика, лечење, нега, исхрана, хигијена);

2) евентуална немогућност заказивања термина за пружање здравствене услуге (првог или контролног специјалистичког прегледа, дијагностике, рехабилитације);

3) време чекања на пружање здравствене услуге на клиници, у дневној болници, поликлиничкој амбуланти, односно центру за дијагностику;

4) поступање здравствених радника, здравствених сарадника или других запослених који учествују у пружању здравствене заштите;

5) комуникацију, односно понашање здравствених радника, здравствених сарадника или других запослених који учествују у пружању здравствене заштите.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИТУЖБЕ

Притужбу можете поднети на један од начина:

1) убацивањем у кутију за притужбе пацијената у организационој јединици на коју се притужба односи или доношењем притужбе у правну службу дома здравља;

2) поштом на адресу: Дом здравља Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4, 11420 Смедеревска Паланка, са назнаком „ПРИТУЖБА ПАЦИЈЕНТА“;

3)електронским путем, слањем притужбе на службени мејл: prituzbe.pacijenata@dzsmedpalanka.rs

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБИ  

По притужби пацијента поступа овлашћено лице Домa здравља Смедеревска Паланка у року од пет радних дана од дана пријема притужбе.

Уколико се на основу навода из притужбе процени да је потребно спроводити одређене поступке у складу са законом, а  који изискују дужи период од периода за одговор подносиоцу притужбе, подносиоцу притужбе ће се  у року од пет дана доставити обавештење о мерама које ће се предузети.

ПОСТУПАЊЕ СА ОДГОВОРОМ ПО ПРИТУЖБИ

Уколико подносилац притужбе није задовољан одговором по поднетој притужби може поднети приговор саветнику за заштиту права пацијената.

%d bloggers like this: