ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године (у ДЗ заведен под бројем 3508 од 09.10.202. и у РФЗО бр. 450-10727/20-7 од 10.10.2020. године) – ПРЕУЗМИ