Design a site like this with WordPress.com
Започни

ОБАВЕШТЕЊЕ РФЗО У ВЕЗИ ОВЕРЕ УПУТА И БОЛОВАЊА

У циљу спречавања ширења заразне болести KОВИД-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, РФЗО обавештава јавност о следећем:

– рад лекарских комисија се обавља без непосредног контакта са осигураним лицима тако што изабрани лекари Дома здравља достављају електронским путем лекарској комисији филијале предлоге за продужетак привремене спречености за рад, и

– почев од 12. 12. 2020. године осигурана лица Републичког фонда за здравствено осигурање, уколико се лече или су упућена на лечење ван подручја матичне филијале могу да користе здравствену заштиту без сагласности лекарске комисије филијале.

%d bloggers like this: