ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДИЈАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ НОВОГ РЕНДГЕН АПАРАТА

Дом здравља Смедеревска Паланка је благовремено, након што су по свим прописима уређене просторије у којима је смештен нов рендген апарат, поднео Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије сву документацију неопходну за добијање решења за обављање радијационе делатности и коришћење извора зрачења. Позитиван одговор директората је стигао у виду издавања Лиценце за обављање радијационе делатности умереног ризика.

Нов рендген кабинет Дома здравља Смедеревска Паланка сада је функционалан и може несметано да обавља рендген прегледе пацијената.

Create your website with WordPress.com
Започни
%d bloggers like this: