Design a site like this with WordPress.com
Започни

МОБИЛНА ЈЕДИНИЦА ДОМА ЗДРАВЉА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ

У суботу, 19. марта, поред превентивних активности у централној згради дома здравља (превентивни специјалистички прегледи), мобилна јединица наше установе организоваће превентивну и здравствено-промотивну акцију на терену, у пешачкој зони у центру града. Акција ће укључити и одређене дијагностичке процедуре за рано откривање одређених болести (мерење притиска, одређивање шећера у крви), а делиће се и здравствено промотивни материјал и давати индивидуални савети на терену.

У плану су и друге здравствено-промотивне и здравствено-васпитне активности у заједници (предавање и обуке у школама, фирмама, удружењима…), како у граду тако и у сеоским насељима.

%d bloggers like this: