КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ВАН ПОДРУЧЈА МАТИЧНЕ ФИЛИЈАЛЕ

Упутством Републичког фонда за здравствено осигурање бр. 180-132/22-1 од 24. марта 2022. године, наводи се да с обзиром да је у Републици Србији дошло до побољшања епидемиолошке ситуације, за све упуте који су издати почев од 1. априла 2022. године за лечење ван подручја матичне филијале, потребна је сагласност односно оцена лекарске комисије РФЗО на обрасцу ОЛК-1, односно ОЛК-3.

За упуте који су издати пре 1. априла 2022. године, здравствена заштита ван подручја матичне филијале се користи без сагласности лекарске комисије РФЗО, до истека рока наведених упута.

Create your website with WordPress.com
Започни
%d bloggers like this: