СКРИНИНГ РАКА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

У Дому здравља Смедеревска Паланка, у току 2022. године, спроводиће се прва година циклуса организованог скрининга колoректалног карцинома. Скрининг на рак дебелог црева  је безболна, бесплатна анализа столице на скривено крварење (ФОБТ тест).

Активности везане за спровођење скрининга колоректалног карцинома обављају тимови (20 изабраних лекара и 20 медицинских сестара-теничара) у свим амбулантама Дома здравља Смед. Паланка (централна зграда и истурене амбуланте).

На основу расположиве базе података пацијената изабраних лекара, која је у складу с базом Републичког фонда здравственог осигурања, а садржи потпуније податке, одговорна особа формира базу података особа које су обухваћене скринингом. На основу тако формиране базе доноси се План позивања за скрининг колоректалног карцинома за 2022. годину на нивоу установе.

На организовани скрининг колоректалног карцинома позивају се све особе, оба пола, животне доби од 50 до 74 године живота, без знакова и симптома малигне болести колоректума.

Ажурирањем базе осигураника утврдило се да у 2022. години 3286 особа треба обухватити скринингом, и то 2191 мушког пола и 1095 женског пола. Предвиђени обухват од 20% у 2022. години подразумева да скрининг обухвати 3286 осигураника и осталих грађана, што је у складу и са планом ДЗ Смедеревска Паланка према РФЗО (потребно је позвати минимум 40% циљне популације, како би се оставарио обухват тестирањем од минимум 20%).

Информатичар формира базу података за кориснике услуга и остале грађане, а на основу исте, сваки тим, изабрани лекар-медицинска сестра – техничар сачињава свој План позивања за скрининг колоректалног карцинома за текућу годину. Недељно се заказује 164 особе код 20 изабраних лекара (у просеку 8 особа недељно по једном изабраном лекару).

Из евиденције у скринингу, пре сачињавања плана позивања за текућу годину, искључују се лица која су:
– већ оболела од колоректалног карцинома,
– у терминалној фази неке друге болести, и
-са повишеним ризиком од настанка карцинома дебелог црева (запаљенске болести црева, генетско оптерећење, породична или лична анамнеза постојања аденома колоректалног карцинома), код којих програм раног откривања карцинома дебелог црева треба започети раније, а скрининг тест је колоноскопија. Ако нам ти подаци о горе наведеним лицима нису били познати и та лица су унета у евиденцију у скринингу, искључују се из скрининга, приликом прве посете изабраном лекару у скринингу, на основу анамнеза.

Сваки тим, изабрани лекар – медицинска сестра – техничар, обавља позивање и заказивање својих учесника у скринингу у току целе радне недеље, а у складу с сачињеним Планом позивања за скриниг колоректалног карцинома за текућу 2022. годину (потребно је позвати минимум 40% циљне популације, како би се оставарио обухват тестирањем од минимум 20% – Прилог 1- Позивно писмо). Списак циљне популације базира се на листи осигураника Републичког фонда за здравствено осигурање и осталих грађана који остварују право на здравствену заштиту, уз заштиту личних података
У просеку ће се по изабраном лекару недељно заказивати од 8 пацијента.

Ради праћења спровођења скрининга, вођења евиденције о скринингу и извештавања, успоставља се Протокол о скринингу колоректалног карцинома (Прилог 2), који садржи податке о пацијенту, позивима за скрининг, резултатима тестова и колоноскопији. Протокол се налази код тима изабрани лекар – медицинска сестра – техничар, који исти попуњава, одакле се прослеђује у виду недељног извештаја, на јединственом обрасцу, у централни протокол код главне сестре.

Позивање особа за скрининг врши се према плану позивања, телефоном (док се не успостави позивање преко Поште). У случају неодазивања, поновљени позив доставља се у року не дужем од шест месеци од дана достављања првог позива. Уколико контакт није успостављен ни после шест месеци, дом здравља је дужан да обезбеди непосредно позивање уз позивно писмо (неопходно је упутити три позива). У ситуацијама када се и након покушаја непосредног позивања не успостави контакт, то лице се искључује из скрининга и позива се у следећем циклусу. Евиденцију о позваним корисницима води тимска сестра кроз Протокол о скринингу за колоректални карцином. Дом здравља Смедеродређује број телефона 026/319-933 и време 11-13ч. рада кол центра за комуникацију са особама циљне популације скрининга колоректалног карцинома на који ће се сваког радног дана надлежна особа одговарати на позиве. Особама које припадају циљној групи заказује се термин код изабраног лекара.

У седишту дома здравља у Смедеревској Паланци, изабрани лекар учеснику скрининга, који се одазвао на позив за учешће у скринингу, објашњава разлоге и значај ових превентивних активности, пружа потребне информације о скринингу и о самом начину извођења тестирања, уручује ФОБ тест, интерни упут за лабораторију дома здравља и кандидат се с делимично попуњеним протоколом за скрининг колоректалног карцинома упућује у лабораторију. Уколико, учесник не жели да учествује у скринингу, то потврђује својим потписом у Протокол за скрининг колоректалног карцинома.

Лаборанти тумаче пристигле ФОБ тестове, истог дана или у року од два дана. Лаборант након очитавања теста, резултат укуцава у електронску форму резултата лабораторијских анализа, а резултат теста могу видети изабрани лекари у Е-картону учесника скрининга. Из лабораторије се изабраним лекарима, накнадно, а најкасније у току те радне недеље, кад је тест урађен, достављају резултати теста у писаној форми и са делом попуњеног Протокола за скрининг колоректалног карцинома, који је и потписан од стране лаборанта, који је тест очитао.

Уколико је резултат (ФОБ) теста:
• негативан, изабрани лекар обавештава учесника у скринингу о негативном резултату теста (уредан налаз) и поновно тестирање заказује након две године;
• нејасан, учесник у скринингу се телефонски позива на поновно тестирање;
• позитиван, изабрани лекар позива учесника у скринингу у дом здравља и заказује додатни преглед (колоноскопију), обавештава о потребним припремама (Прилог 3) и даје упут (са назнаком да је пацијент учесник скрининга) за надлежну установу секундарног/терцијарног нивоа здравствене заштите у периоду не дужем од три недеље од добијања резултата. Уколико учесник скрининга одбије упућивање на колоноскопију, мора то да потврди својим потписом у Протоколу за скрининг колоректалног карцинома и исти се позива, од стране свог изабраног лекара, на понављање ФОБ теста, у року од два месеца.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ (СКРИНИНГ) РАКА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ЛЕКАРЕ О СПРОВОЂЕЊУ ОРГАНИЗОВАНОГ СКРИНИНГА КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА

ПРИЛОГ 1 – НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАНОГ СКРИНИНГА КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА

ПРИЛОГ 2 – Протокол за скрининг колоректалног карцинома

ПРИЛОГ 3 – ПРИПРЕМА ЗА КОЛОНОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД

Create your website with WordPress.com
Започни
%d bloggers like this: