Дизајнирајте овакво веб-место уз помоћ WordPress.com
Започни

ЕДУКАЦИЈА (9 БОДОВА ЗА ЛЕКАРЕ И ТЕХНИЧАРЕ): БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ

Представљамо вам три теста са пратећим презентацијама које су развијене у оквиру пројекта „Контрола превенције инфекције на одељењима интензивне неонатолошке неге, породилиштима и службама за здравствену заштиту деце у оквиру домова здравља“, у оквиру пројекта Дечијег фонда Уједињених нација уз подршку Европске уније, како би се подсетили дефиниција болничких инфекција, стандардних и додатних мера у превенцији истих, као и безбедном управљању медицинским отпадом.

Материјал за први тест овде
Тест број 1 овде

Материјал за други тест овде
Тест број 2 овде

Материјал за трећи тест овде
Тест број 3 овде

%d bloggers like this: