Дизајнирајте овакво веб-место уз помоћ WordPress.com
Започни

РЕЦИ НЕ ХПВ-у

Дом здравља Смедеревска Паланка је у сарадњи са средњим школама у нашој општини покренуо серију предавања о значају вакцинације против хуманих папилома вируса. Предавања пролазе запажено од стране деце, што је од великог значаја за поспешивање вакцинације против ових вируса који имају канцерогени потенцијал.

%d bloggers like this: